ταξί Κομοτηνής τηλ: 2531.23.45.67 & 6977.89.33.89 what's up 

 

 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 3 - 2 - 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αρ.Πρωτ.Φ.9/48/12042/Γ1

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜ1ΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε.

ΤΜΗΜΑ Γ-

Α. Παπανδρέου 37

151 80 Μαρούσι

Πληροφορίες : Ρ.Φλώρου

Τηλέφωνο : 210.34.42.247

Fax : 210.34.43.288

e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

ΘΕΜΑ: Ασφάλεια σχολικών μεταφορών

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το με αριθμ.πρωτ. Ι454/3918/427/09/26-1-2009 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, προκειμένου να διασφαλιστεί το καλύτερο δυνατόν επίπεδο ασφάλειας των σχολικών μεταφορών, πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

1.Το όριο ταχύτητας των λεωφορείων που εξυπηρετούν σχολικές μεταφορές, είτε αυτά ανήκουν στην ιδιοκτησία των σχολείων είτε είναι μισθωμένα για το σκοπό αυτό, ορίζεται από το άρθρο 10 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 2696/99 όπως ισχύει) και δεν υπερβαίνει τα 80 χλμ. ανά ώρα για διαδρομές σε αυτοκινητόδρομους ενώ περιορίζεται σε 60 χλμ. ανά ώρα για το λοιπό οδικό δίκτυο (εκτός αστικών περιοχών).

2. Όλα τα λεωφορεία που εξυπηρετούν σχολικές μεταφορές θα πρέπει να διαθέτουν ζώνες ασφαλείας για όλους τους επιβάτες (Υ.Α. Α-ΟΙΚ.71368/6146/2004) με την εξαίρεση των μισθωμένων αστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης, στα οποία, για τεχνικούς λόγους, δεν μπορεί να εφαρμοστεί η υποχρέωση αυτή.

3. Για όλα τα μισθωμένα λεωφορεία Δ.Χ. που εξυπηρετούν σχολικές μεταφορές (κοινά- υπερυψωμένα-διώροφα) ισχύει η υποχρέωση ύπαρξης συνοδού (ή συνοδών) που ορίζεται για τα λεωφορεία ιδιοκτησίας των σχολείων (σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 5 της Υ.Α. Δ-16900/2550/1976-828/Β). Μέριμνα του συνοδού είναι η αποτροπή συμπεριφορών που Θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της σχολικής μεταφοράς. Ειδικά για τα μισθωμένα διώροφα λεωφορεία τονίζεται ότι θα πρέπει να επιβαίνουν τουλάχιστον δύο συνοδοί εκ των οποίων τουλάχιστον ένας σε κάθε όροφο.

4. Οι οδηγοί των σχολικών λεωφορείων (ιδιωτικής χρήσης) δε θα πρέπει να υπερβαίνουν το όριο ηλικίας των εξήντα πέντε (65) ετών, που ορίζεται στο άρθρο 8δ του Ν. 3185/2003 .

5. Όλα τα λεωφορεία (δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης) που εξυπηρετούν σχολικές μεταφορές υπόκεινται υποχρεωτικά σε ετήσιο τεχνικό έλεγχο.

6. Όλα τα λεωφορεία (δημόσια ή ιδιωτικής χρήσης) που εξυπηρετούν σχολικές μεταφορές θα πρέπει να φέρουν στον εμπρόσθιο και οπίσθιο ανεμοθώρακα (παρμπρίζ) σχετική ευανάγνωστη πινακίδα (π.χ. ΣΧΟΛΙΚΟ).

Παρακαλούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι στις σχολικές μεταφορές, στο μέτρο των αρμοδιοτήτων τους, να διασφαλίσουν την απαρέγκλιτη τήρηση των ανωτέρω συνθηκών ασφαλούς μεταφοράς μαθητών στις σχολικές μεταφορές.

Σημειώνεται ότι κάθε προηγούμενη εγκύκλιος του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών με περιεχόμενο που αντίκειται στα προαναφερθέντα, θα πρέπει να θεωρείται στο εξής ως μη ισχύουσα.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

-Μη ύπαρξη της ένδειξης «ΣΧΟΛΙΚΟ» (εμπρός και πίσω μέρος του λεωφορείου), διοικητικό πρόστιμο 440 ευρώ.

-Μη ύπαρξη ζωνών ασφαλείας και έλλειψη συνοδού, στα λεωφορεία που μεταφέρουν νήπια και μαθητές δημοτικού σχολείου διοικητικό πρόστιμο 734 ευρώ και αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων του οχήματος για δύο μήνες

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΪΑΣ Πάτρα 20 / 11 / 2008

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ : 830

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β΄

Ταχ.Κώδικας : 26 443 ΠΡΟΣ : Όπως ο πίνακας αποδεκτών

Fax : 2613 613.158

Πληροφορίες :

Τηλέφωνο : 2613 613160

ΘΕΜΑ : «Μέτρα ασφαλούς μεταφοράς μαθητών Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης στο νομό Αχαΐας».

Αναφερόμενοι στο θέμα θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε στις εμπλεκόμενες με αυτό Υπηρεσίες τις υποχρεώσεις που έχουν και να παρακαλέσουμε όπως καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να κυλήσει ομαλά και με ασφάλεια για το απομένων σχολικό έτος η μεταφορά των μαθητών της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης:

Α. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ.

Στο εν λόγο τομέα εμπλεκόμενες Υπηρεσίες είναι:

1. α) Γεν. Αστυνομική Δ/νση Περ.Δυτ. Ελλάδας

β) Αστυνομική Δ/νση Αχαΐας

γ) Αστυνομικές Υπηρεσίες του Νομού

2. α) Δ/νση Μεταφορών-Επικοινωνιών & Ναυτιλίας της Ν.Α. Αχαΐας (Μικτά κλιμάκια ελέγχου).

β) Αυτ. Τμήμα Συγκοινωνιών Αιγίου (Μικτά κλιμάκια ελέγχου).

Οι υποχρεώσεις της αναδόχου του έργου εταιρείας (ΚΤΕΛ Ν.ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε.), περιληπτικά όπως αναφέρονται στην μεταξύ μας σύμβαση έχουν:

Κεφ. Α παρ. 4. «Τα μεταφορικά μέσα που θα χρησιμοποιεί το ΚΤΕΛ Ν. Αχαΐας Α.Ε", πρέπει να είναι κατάλληλα ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής μεταφορά των μαθητών και εφοδιασμένα με κάρτα ελέγχου (Κ.Τ.Ε.Ο.). Επίσης πρέπει να είναι εφοδιασμένα και με ζώνες ασφαλείας σύμφωνα με την ΣΤ 31333/1977 Β/3 όπως συμπληρώθηκε με την 51870/4503/9/9/04 Υπουργική Απόφαση. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η μεταφορά μαθητών σε καρότσες αγροτικών ή άλλων φορτηγών αυτοκινήτων».

Κεφ. Β παρ. 7. «Σε περίπτωση ξαφνικής βλάβης κατά τη διαδρομή, την οποία ο μεταφορέας δεν μπορεί να αποκαταστήσει, είτε κατά την έναρξη είτε κατά την εκτέλεση δρομολογίου τότε το ΚΤΕΛ Ν. Αχαΐας Α.Ε. υποχρεούται να μεταφέρει τους μαθητές έγκαιρα με άλλο όχημα....».

Κεφ. Β παρ. 9. «Τα λεωφορεία που θα χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά μαθητών, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με δελτίο καταλληλότητας της αρμόδιας Δ/νσης Μεταφορών –Επικοινωνιών (Τμήμα ΚΤΕΟ), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Επίσης πρέπει να είναι εξοπλισμένα με ζώνες ασφαλείας».

Κεφ. Β παρ. 11. «Απαγορεύεται η ανάθεση έργου μεταφοράς από τον μειοδότη σε τρίτους χωρίς την γραπτή έγκριση του Νομάρχη Αχαΐας......».

Κεφ. Β παρ. 15. «Για τα Ταξί, πρέπει οι πόρτες να ασφαλίζονται και να ανοίγουν μόνο από την εξωτερική πλευρά, για τη μεγαλύτερη ασφάλεια των νηπίων , ώστε αυτά, να μην μπορούν να τις ανοίγουν από μέσα και ο οδηγός να είναι εφοδιασμένος με την ειδική κάρτα οδήγησης».

Κεφ. Β παρ. 20. «Το ΚΤΕΛ Ν. Αχαΐας Α.Ε. υποχρεούται κάθε 1η του μήνα να γνωρίζει στην υπηρεσία μας και στο γραφείο του αρμόδιου Αντινομάρχη τα τακτικά δρομολόγια γραμμής με τις ώρες αναχώρησης από και προς τους σταθμούς του επιβατικού κοινού προκειμένου να είναι δυνατός ο διαχωρισμός των σχολικών δρομολογίων από τα τακτικά δρομολόγια Δ/νσης Μεταφορών Ν.Α.Α. κοινού, από τα κλιμάκια ελέγχου και αν αυτό δεν είναι δυνατόν, να μας γνωρίζει τις ώρες αναχώρησης από τους σταθμούς των σχολικών λεωφορείων και τις ώρες προορισμού τους».

Κεφ. Β παρ. 21. «Η παρούσα σύμβαση δεν απαλλάσσει το ΚΤΕΛ Ν. Αχαΐας Α.Ε. από υποχρεώσεις που προβλέπονται από Νόμους ή Υπουργικές και Νομαρχιακές Αποφάσεις, οι οποίες δεν αναφέρονται στην παρούσα».

Επομένως κατά τους διενεργούμενους ελέγχους παρακαλούμε να δίνεται την δέουσα προσοχή αν τηρούνται σχολαστικά τα προβλεπόμενα από το Νόμο μέτρα ασφαλείας για την ασφαλή μεταφορά των μαθητών. Ειδικότερα, η Αστυνομική Δ/νση Αχαΐας και τα Κλιμάκια Ελέγχου της Δ/νσης Μεταφορών και του Τμ. Συγκοινωνιών Αιγίου παρακαλούνται όπως στο τέλος κάθε μήνα μας γνωρίζουν εγγράφως τα αποτελέσματα των παραπάνω ελέγχων.

Β. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ :

1. Περιφερειακή Δ/νση Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας

2. α. Δνση Α΄/θμιας Εκπαίδευσης ,

β.Γραφεία Α΄/θμιας Εκπαίδευσης ,

γ. Δ/ντές Σχολείων .

3. α Δνση Β΄/θμιας Εκπαίδευσης ,

β.Γραφεία Β΄/θμιας Εκπαίδευσης ,

γ. Δ/ντές Σχολείων .

Τόσο η ρητή διαδικασία εφαρμογής της σύμβασης μεταφοράς των μαθητών όσο και το «πνεύμα» των διατάξεων που τη διέπουν, προβλέπουν τη συνεργασία της Εκπαίδευσης για την πρόβλεψη, κατάρτιση και διόρθωση των ετήσιων δρομολογίων .

Επίσης, οι υπαγόμενες στην Εκπαίδευση Υπηρεσίες (Γραφεία) καθώς και οι κ.κ. Δ/ντές των Σχολείων οφείλουν να διαβιβάζουν- γνωστοποιούν στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας, γραπτές και προφορικές καταγγελίες πλημμελούς τήρησης και εφαρμογής των όσων έχουν συμφωνηθεί, άλλως δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί περαιτέρω έλεγχος και αυτοψία από πλευράς μας. Τούτο κατά τη γνώμη μας , αφορά πλειάδα θεμάτων που αν και δεν περιέχονται ευθέως στο γραπτό κείμενο της σύμβασης εν τούτοις συνδέονται άμεσα με την μεταφορά των μαθητών.

Παρακάτω προβάλλουμε σχετικά άρθρα της σύμβασης :

Κεφ. Β παρ. 1. «Τα δρομολόγια θα εκτελούνται κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας των Σχολείων, σύμφωνα με το συν. Παράρτημα με δυνατότητα δρομολογίων ή συμπλήρωσης με άλλα ανάλογα με τις ανάγκες των σχολείων» και

Κεφ. Β Παρ. 2. «Η οριστική διαδρομή των δρομολογίων του Παραρτήματος, καθώς και οι ώρες άφιξης και αποχώρησης των λεωφορείων, θα καθοριστεί σε συνεργασία με τους Δ/ντές .....».

Κεφ. Β Παρ. 3. «Το λεωφορείο ή οποιοδήποτε άλλο μισθωμένο επιβατικό μεταφορικό μέσο θα παραλαμβάνει τους μαθητές μπροστά από τα σπίτια τους και όπου δεν είναι δυνατό (πεζόδρομοι, στενοί δρόμοι), από τα συμφωνημένα με τους γονείς και τον Δ/ντή του Σχολείου σημεία, τα οποία βρίσκονται στο κοντινότερο στα σπίτια κεντρικό δρόμο, από τον οποίο διέρχονται μεγάλα αυτοκίνητα (πούλμαν, φορτηγά, λεωφορεία). Κατά την επιστροφή θα παραδίδονται οι μαθητές στα σημεία από τα οποία είχαν παραληφθεί. Όπου κατά τις ειδικές διατάξεις προβλέπεται συνοδός ή συνοδηγός κατά τη μεταφορά των μαθητών, ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται να εκπληρώνει την εν λόγω υποχρέωσή του χωρίς εταίρα ειδοποίηση» .

Κεφ. Β Παρ. 4. «Το δρομολόγιο του λεωφορείου, θα τροποποιείται όταν στο σχολείο θα εγγράφονται ή θα μεταγράφονται μαθητές ή αλλάζει η κατοικία των ήδη μεταφερόμενων μαθητών, οι οποίοι θα διαμένουν στις διαδρομές του παραρτήματος. Σε αυτήν την περίπτωση η έναρξη του δρομολογίου το πρωί θα αρχίζει νωρίτερα....».

Κεφ. Β Παρ. 8. «Σε περίπτωση που ο μεταφορέας δεν πραγματοποιήσει τα δρομολόγια που έχουν ανατεθεί υπαιτιότητά του, τότε αυτό συνεπάγεται εκτός της περικοπής της ημερήσιας αμοιβής και πρόστιμο ίσο προς την ημερήσια αμοιβή κατά το δρομολόγιο. Επίσης σε περίπτωση καθυστέρησης στην άφιξη ή στην αναχώρηση του λεωφορείου ή ταξί, επιβάλλεται πρόστιμο 1.000 € ευρώ. Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις, εάν επαναληφθούν τρεις φορές σε ένα μήνα, τότε ο μισθωτής έχει δικαίωμα της μονομερούς διακοπής της σύμβασης χωρίς αποζημίωση .....».

Κεφ. Β Παρ. 15. «Έγγραφες καταγγελίες των γονέων για πλημμελή εκτέλεση του δρομολογίου, θα υποβάλλονται στο Δ/ντή του σχολείου, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να τις διαβιβάσει άμεσα στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Εκπαίδευσης, ο οποίος αφού ελέγξει την ακρίβεια των καταγγελλομένων και αν διαπιστώσει ότι ευσταθούν, εισηγείται στον Νομάρχη Αχαΐας, την εφαρμογή των ποινών της παρ. 8 του παρόντος άρθρου και των παρ . 1,2 του ΚΕΦ Γ΄ της παρούσας σύμβασης» .

Κεφ. Β Παρ. 15. «Οι ημέρες κατά τις οποίες διεξάγονται οι ειδικοί αθλητικοί αγώνες ή πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές επισκέψεις, θεωρούνται ημέρες λειτουργίας του σχολείου. Γι' αυτό κατά τις ημέρες αυτές, αντί να μεταφέρονται από στα σπίτια τους στο σχολείο, θα μεταφέρονται στον χώρο τέλεσης των αγώνων ή των εκπαιδευτικών επισκέψεων και η επιστροφή θα γίνεται μετά τη λήξη τους. Τα ανωτέρω ισχύουν όταν γίνονται εντός του ωραρίου λειτουργίας του σχολείου (όχι το απόγευμα) και κατά ανώτατο όριο πέντε (5) φορές το χρόνο» .

Παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι των Δ/νσεων (Α/θμιας και Β/θμιας) και οι Δ/ντες των σχολείων να λαμβάνουν όλα τα δυνατά μέτρα, ώστε να εξαλειφθούν τα όποια προβλήματα παρουσιάζονται στο τομέα ευθύνης τους. Ειδικότερα, εφιστούμε τη προσοχή στους Δ/ντες των σχολείων οι οποίοι συντάσσουν τις μηνιαίες καταστάσεις των εκτελεσθέντων δρομολογίων διότι υπάρχουν έγγραφες καταγγελίες ότι σε κάποιες απ' αυτές τα στοιχεία των χιλιομετρικών αποστάσεων είναι εικονικά και ουδεμία σχέση έχουν με τα επισήμως αναγνωριζόμενα. Υπενθυμίζουμε ότι οι προϊστάμενοι των Δ/νσεων θα πρέπει να γνωστοποιήσουν σ' όλους τους ανωτέρω Δ/ντες ότι οι καταστάσεις μεταφοράς των μαθητών που υποβάλουν πρέπει να συνοδεύονται από επίσημες βεβαιώσεις ως προς τα στοιχεία των χιλιομετρικών αποστάσεων από τη Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών της Ν.Α. Αχαΐας, τη μόνη επίσημα αναγνωρισμένη Αρχή για παροχή των εν λόγω στοιχείων διαφορετικά θα επιστρέφονται ανεκτέλεστες.

Γενικότερα, θα παρακαλούσαμε να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να τηρούνται οι όροι της σύμβασης και άπαντα τα στοιχεία των καταστάσεων να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Γ. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε.

Η Ν.Α. Αχαΐας όπως έχει ήδη γνωστοποιήσει με έγγραφά της προς την ανάδοχο Εταιρεία με αφορμή καταγγελλόμενα περιστατικά που έλαβαν χώρα κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά, θα πρέπει να εξαλείψει τα φαινόμενα δυσλειτουργίας τα οποία αποτελούν τροχοπέδη στη μαθησιακή διαδικασία και περαιτέρω προκαλούν δυσφορία στο δημόσιο αίσθημα (γονείς , μαθητές , εκπαιδευτικούς ) . Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση υποχρεούται , επίσης, προκειμένου να μην μετακυλύεται στον εαυτό της η ευθύνη της ομαλής εκτέλεσης των δρομολογίων με τα μισθωμένα λεωφορεία και Ταξί καθώς και τα αστικά μέσα μεταφοράς, (ευθύνη την οποία ΡΗΤΩΣ φέρει σύμφωνα με την υπογραφείσα σύμβαση η ανάδοχος του έργου εταιρεία), να προχωρήσει στις από το Νόμο προβλεπόμενες διαδικασίες ελέγχου και ενδεχομένως εάν καθίσταται αδύνατη η επίλυσή επαναλαμβανόμενων περιστατικών , στην ενεργοποίηση του Κεφαλαίου Γ΄ της υπογραφείσας σύμβασης (Ποινικές Ρήτρες –Κυρώσεις). Όσον αφορά την ανάδοχο τα κυριότερα σημεία (εκτός των παραπάνω) της Σύμβασης είναι :

Κεφ. Β Παρ. 6. «Το ΚΤΕΛ Ν. Αχαΐας Α.Ε. οφείλει να παρακολουθεί την εκτέλεση των δρομολογίων ώστε να μην δημιουργούνται καθυστερήσεις κατά την προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών, καθώς επίσης να προβαίνει σε τακτικό έλεγχο των μεταφορικών μέσων ώστε να προλαμβάνει τυχόν βλάβες».

Κεφ. Β Παρ. 13. « Ο οδηγός με το συνοδό, όπου επιβάλλεται η παρουσία του, σύμφωνα και με την παράγραφο 3 του κεφαλαίου Α' της παρούσας , καθώς και το ΚΤΕΛ Ν. Αχαΐας Α.Ε. είναι συνυπεύθυνοι για την ασφάλεια και την σωματική ακεραιότητα των μαθητών. Επίσης το ΚΤΕΛ Ν. Αχαΐας Α.Ε. φροντίζει για την καθαριότητα του λεωφορείου, την καλή κατάστασή του και την σωστή συμπεριφορά του οδηγού και του συνοδού προς τους μαθητές. Τα ανωτέρω αποτελούν και προϋπόθεση για την εκτέλεση του δρομολογίου».

Κεφ. Β Παρ. 14. «Στα δρομολόγια των ειδικών σχολείων που υπάρχει συνοδός, πρέπει να βοηθά τους μαθητές κατά την επιβίβαση ή την αποβίβασή τους και να είναι υπεύθυνος για την παραλαβή των μαθητών από τους γονείς και την παράδοσή τους σε αυτούς».

Κεφ. Β Παρ. 17. «Το ΚΤΕΛ Ν. Αχαΐας Α.Ε. είναι υποχρεωμένο όπου υπάρχουν άνω των 4 μαθητών ανά Σχολείο ή και περισσοτέρων Σχολείων όταν αυτά βρίσκονται στον ίδιο οδικό άξονα ή και πλησίον αυτών - στην ίδια περιοχή - να δρομολογεί λεωφορεία των 30-32 θέσεων προς εξυπηρέτηση αυτών».

Κεφ. Β Παρ. 18. «Το ΚΤΕΛ Ν. Αχαΐας Α.Ε. είναι υποχρεωμένο να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για συρρίκνωση των δρομολογίων με Ε.Δ.Χ. και Ε.Ι.Χ. και να εξυπηρετεί τους μαθητές με μικρά σχολικά λεωφορεία των 30-32 θέσεων προς όφελος του Δημοσίου συμφέροντος και των μαθητών».

Κεφ. Β Παρ. 19. «Η Ν.Α. Αχαΐας με Απόφαση του Νομάρχη μπορεί να προσθέτει ή ν' αφαιρεί και να διορθώνει τους πίνακες δρομολογίων αρκεί να ενημερώνει τρεις μέρες νωρίτερα το ΚΤΕΛ Ν.Αχαίας Α.Ε. για τις αλλαγές των δρομολογίων, προς εξυπηρέτηση των μαθητών».

Κεφ. Β Παρ. 20. «Το ΚΤΕΛ Ν. Αχαΐας Α.Ε. υποχρεούται κάθε 1η του μήνα να γνωρίζει στην υπηρεσία μας και στο γραφείο του αρμόδιου Αντινομάρχη τα τακτικά δρομολόγια γραμμής με τις ώρες αναχώρησης από και προς τους σταθμούς του επιβατικού κοινού προκειμένου να είναι δυνατός ο διαχωρισμός των σχολικών δρομολογίων από τα τακτικά δρομολόγια Δ/νσης Μεταφορών Ν.Α.Α. κοινού από τα κλιμάκια ελέγχου και αν αυτό δεν είναι δυνατόν, να μας γνωρίζει τις ώρες αναχώρησης από τους σταθμούς των σχολικών λεωφορείων και τις ώρες προορισμού τους».

Κεφ. Β Παρ. 21. « Η παρούσα σύμβαση δεν απαλλάσσει το ΚΤΕΛ Ν. Αχαΐας Α.Ε. από υποχρεώσεις που προβλέπονται από Νόμους ή Υπουργικές και Νομαρχιακές Αποφάσεις, οι οποίες δεν αναφέρονται στην παρούσα» .

Κεφ. Β Παρ. 22. « Απαγορεύεται αυστηρώς από το ΚΤΕΛ Ν. Αχαΐας Α.Ε. ή οδηγό λεωφορείου ή οδηγό οχήματος μισθωμένου από το ΚΤΕΛ Ν. Αχαΐας Α.Ε., η είσπραξη εισιτηρίου ή μέρους αυτού από μαθητή για την μεταφορά του από και προς το Σχολείο .Σε περίπτωση που εξακριβωθεί ότι ο μεταφορέας εισέπραξε χρήματα για τη μεταφορά από μαθητή για διαδρομή από και προς το Σχολείο θα επιβάλλεται στο ΚΤΕΛ Ν. Αχαΐας πρόστιμο 10.000 € και σε περίπτωση που επαναληφθεί θα καταγγέλλεται η Σύμβαση από τη Ν.Α. Αχαΐας κατά τα οριζόμενα στο ΚΕΦ Γ΄» .

Κεφ. Γ΄ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ

1) «Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν εκτελέσει ολοκληρωτικά ή μερικά τη σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος, με απόφαση του Νομάρχη Αχαΐας και η εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου εκπίπτει υπέρ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

2) «Σε κάθε περίπτωση καταλογίζεται σε βάρος του έκπτωτου κάθε διαφορά τιμής που θα προκύψει μεταξύ αυτής που αναφέρεται στην απόφαση κατακύρωσης και της τιμής που θα διαμορφωθεί από την διάθεση του έργου στον επόμενο μειοδότη ή σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Η διαφορά αυτή θα εισπραχτεί με την εφαρμογή του Νόμου περί εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων».

Δ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ – ΓΟΝΕΩΝ

Κεφ. Β Παρ. 12. «Οι μαθητές πρέπει να βρίσκονται στις στάσεις επιβίβασης τουλάχιστον 10' (δέκα λεπτά) πριν την άφιξη του λεωφορείου. Πρέπει να κάθονται ήσυχα στα καθίσματα φορώντας τις ζώνες ασφαλείας και να μην ενοχλούν τον οδηγό ή τους συμμαθητές τους» .

Κλίνουμε με την βεβαιότητα ότι απ' όλους τους εμπλεκόμενους φορείς θα καταβληθεί η δέουσα προσπάθεια ώστε να εξαλειφθούν τα μικροπροβλήματα που μέχρι τώρα προέκυψαν ώστε να κυλήσει ομαλά η τρέχουσα σχολική χρονιά και να μην υπάρχει κανένα δυσάρεστο γεγονός κατά την μεταφορά των μαθητών.

Ο ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΠΕΙΝΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Αστυνομική Δ/νση Αχαΐας (με την παράκληση να ενημερωθούν οι Αστυνομικές Υπηρεσίες του Νομού).

2. Δ/νση Μεταφορών Επικοινωνιών & Ναυτιλίας Ν.Α. Αχαΐας

3. Υπηρεσία Συγκοινωνιών Αιγίου

4. Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας

5. Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης και Γραφεία αυτής

6. Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης και Γραφεία αυτής

7. ΚΤΕΛ Ν. Αχαΐας Α.Ε.

8. Ομοσπονδία Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Νομού Αχαΐας

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γραφείο κ. Νομάρχη

2. Δ/νση Πολιτισμού –Παιδείας-Αθλητισμού/Τμήμα Παιδείας –Αθλητισμού

ΦΕΚ B 1465/22.9.2004 -Φ Αριθ. 1485/66/04

Περί εφοδιασμού με ζώνες ασφαλείας των σχολικών λεωφορείων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις:

α. Της παραγράφου 17 του άρθρου 81 του Κ.Ο.Κ. που κυρώθηκε με το ν.2696/99 (Α" 57) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».

β. Του πδ 502/1983 (Α΄189) «Συμμόρφωση της νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 74/408/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαικών Κοινοτήτων, της 22ας Ιουλίου 1974 "περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών-μελών, των αναφερομένων στην εσωτερική διαρύθμιση των οχημάτων με κινητήρα (αντοχή των καθισμάτων και της αγκυρώσεώς τους)"» όπως ισχύει σήμερα.

γ. Του πδ 503/1983 (Α 190) «Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 77/541/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαικών Κοινοτήτων, της 28 Ιουνίου 1977 "περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών-μελών, των αναφερομένων στις ζώνες ασφαλείας και στα συστήματα συγκρατήσεως των οχημάτων με κινητήρα"» όπως ισχύει σήμερα.

δ Του πδ 530/1983 (Α 204) «Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 76/115/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαικών Κοινοτήτων, της 18ης Δεκεμβρίου 1975 "περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών-μελών, των αναφερομένων στις αγκυρώσεις των ζωνών ασφαλείας των οχημάτων με κινητήρα"» όπως ισχύει σήμερα.

2. Την ανάγκη εφοδιασμού με πιστοποιημένες, σύμφωνα με οδηγίες της ΕΕ, ζώνες ασφαλείας των λεωφορείων μεταφοράς νηπίων, μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας με σκοπό την αύξηση της ασφάλειας των μεταφερόμενων μαθητών. 3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Για την χορήγηση έγκρισης τύπου σε σχολικά λεωφορεία μεταφοράς νηπίων, μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αυτά απαιτείται να είναι εφοδιασμένα με ζώνες ασφαλείας-συστήματα συγκράτησης σε κάθε θέση μεταφερόμενου επιβάτη συμπεριλαμβανομένων του συνοδηγού και του οδηγού. Τα καθίσματα και οι τοποθετούμενες σε αυτά ζώνες ασφαλείας-συστήματα συγκράτησης πρέπει να συμμορφώνονται με τις ακόλουθες απαιτήσεις:

Ι/ α/ Του πδ 502/1983, όπως αυτό ισχύει

β/ Του πδ 503/1983, όπως αυτό ισχύει

γ/ Του πδ 530/1983, όπως αυτό ισχύει ή ΙΙ/ Σε οχήματα παραγόμενα σε μικρές σειρές όπως ορίζονται στη με αριθμό 32353/1475/4.7.2002 κ.υ.α., της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των προαναφερόμενων π.δ. όσον αφορά την αγκύρωση των ζωνών, και αγκύρωση και αντοχή των καθισμάτων ο κατασκευαστής μπορεί αντί των προβλεπομένων να υποβάλει έκθεση Εργαστηρίου Πολυτεχνικού Ιδρύματος μετά από έλεγχο με την μέθοδο της υπολογιστικής προσομοίωσης (μοντελοποίηση στοιχείου σε ηλεκτρονικό υπολογιστή) καθώς δε και έκθεση του ιδίου εργαστηρίου για τον αριθμό των σημείων στήριξης των ζωνών ασφαλείας ανά θέση και την κατανομή τους στις διάφορες θέσεις.

Οι εκθέσεις υπογράφονται από ειδικό εμπειρογνώμονα και τον υπεύθυνο Δ/ντή του εργαστηρίου. Έξι μήνες μετά την ισχύ της παρούσας δεν χορηγείται έγκριση τύπου αν δεν πληρούνται οι απαιτήσεις αυτής της παραγράφου.

2. Από την ισχύ της παρούσης απαγορεύεται η ταξινόμηση καινούργιων σχολικών λεωφορείων μεταφοράς νηπίων, μαθητών στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης εφόσον δεν είναι εφοδιασμένα με καθίσματα και ζώνες ασφαλείας - συστήματα συγκράτησης σε κάθε θέση μεταφερόμενου επιβάτη συμπεριλαμβανομένων του συνοδηγού και του οδηγού σύμφωνα με τις απαιτήσεις της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου. Καινούργια λεωφορεία που:

ι. έχουν αφιχθεί στη χώρα πριν την ισχύ της παρούσας ή

ιι. κατασκευάζονται ή συναρμολογούνται ή ολοκληρώνονται στην Ελλάδα και για τα οποία αποδεδειγμένα έγινε έναρξη εργασιών πριν την ισχύ της παρούσας μπορούν να ταξινομηθούν ως σχολικά μέχρι την 31.8.2005 χωρίς τις απαιτήσεις της παρούσας.

3. Από την ισχύ της παρούσης επιτρέπεται η πρώτη ταξινόμηση μεταχειρισμένων λεωφορείων και η μεταβίβαση κυκλοφορούντων ως σχολικά λεωφορεία μεταφοράς νηπίων, μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μόνο εφόσον :

Ι. Είναι εφοδιασμένα με ζώνες ασφαλείας-συστήματα συγκράτησης σε κάθε θέση μεταφερόμενου επιβάτη συμπεριλαμβανομένων του συνοδηγού και του οδηγού και καθίσματα εκ κατασκευής που πληρούν τις οδηγίες 96/37, 96/38 και 2000/3 της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μεταγενέστερες αυτών και αποδεικνύεται από έγγραφο:

α) του εργοστασίου κατασκευής του αμαξώματος ή

β) αρμόδιας αρχής της προηγούμενης χώρας ταξινόμησης ή

γ) της αντιπροσωπείας του εργοστασίου κατασκευής του αμαξώματος στη χώρα μας ή στη χώρα προηγούμενης κυκλοφορίας ή κατασκευής του ή

δ) Πιστοποίηση σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΙΙ. Έχουν τοποθετηθεί ζώνες ασφαλείας σε σε κάθε θέση μεταφερόμενου επιβάτη συμπεριλαμβανομένων του συνοδηγού και του οδηγού. Τα καθίσματα και οι τοποθετούμενες σε αυτά ζώνες ασφαλείας θα είναι αναλόγων απαιτήσεων των πδ 502/83, πδ 503/83 και πδ 530/83 όπως ισχύουν. Αυτό αποδεικνύεται από:

α) Την εφαρμογή της προβλεπόμενης από το εδάφιο ΙΙ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου διάταξης για τα οχήματα παραγόμενα σε μικρές σειρές, υποβαλλομένων των απαιτουμένων αιτήσεων και δικαιολογητικών από τον ενδιαφερόμενο. Εναλλακτικά μπορεί να υποβληθεί βεβαίωση από φορέα ή υπηρεσία που θα καθοριστεί, ότι τα καθίσματα και οι ζώνες που τοποθετήθηκαν σε αυτά είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές - απαιτήσεις που θα ανακοινωθούν από το ΥΜΕ όχι αργότερα από την 31.12.2005 ή

β) Πιστοποίηση σύμφωνα με τις οδηγίες 96/37, 96/38 και 2000/3 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μεταγενέστερες αυτών ή

γ) Βεβαίωση αρμοδίων αρχών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι τα καθίσματα, ζώνες ασφαλείας-συστήματα συγκράτησης του λεωφορείου είναι σύμφωνα με τις οδηγίες της παραπάνω περίπτωσης (3.ΙΙ.β).

Μεταχειρισμένα λεωφορεία που έχουν αφιχθεί ή κυκλοφορούν στην χώρα πριν την ισχύ της παρούσης μπορούν να ταξινομηθούν ή αντίστοιχα να μεταβιβαστούν ως σχολικά χωρίς τις απαιτήσεις της παραγράφου αυτής μέχρι 31.8.2005.

4. Στην περίπτωση των σχολικών λεωφορείων μεταφοράς νηπίων ή μαθητών που απαιτείται η χρησιμοποίηση συστημάτων συγκράτησης παιδιών επιβατών (σύμφωνα με τον κανονισμό 44 της Οικονομικής Επιτροπής του ΟΗΕ) τότε οι ζώνες ασφαλείας-συστήματα συγκράτησης των οχημάτων αυτών πρέπει να είναι κατάλληλες για την στερέωση των συστημάτων συγκράτησης παιδιών επιβατών και η δυνατότητα αυτή θα αναφέρεται στα σχετικά δικαιολογητικά .

Άρθρο 2 Η πιστοποίηση των αναφερομένων στην παράγραφο 2 και 3 μόνο όσον αφορά την πρώτη ταξινόμηση των λεωφορείων στην χώρα, του άρθρου 1 γίνεται κατά την επιθεώρηση του λεωφορείου για την ταξινόμησή του. Στις λοιπές περιπτώσεις ο έλεγχος διενεργείται από ΚΤΕΟ σύμφωνα με το εδάφιο β της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ν. 1350/83 όπως ισχύει. Μετά τον επιτυχή έλεγχο εκδίδεται σχετική βεβαίωση από την αντίστοιχη υπηρεσία στην οποία αναφέρονται αναλυτικά τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν καθώς τα αποτελέσματα του ελέγχου. Ο τύπος και το περιεχόμενο της βεβαίωσης καθορίζεται με εγκύκλιο του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Η βεβαίωση αυτή εκδίδεται εις διπλούν, το ένα αντίτυπο κρατείται από την υπηρεσία έκδοση το άλλο αντίτυπο υποχρεούται να φέρει ο οδηγός στο αυτοκίνητο.

Άρθρο 3

1. Από την ισχύ της παρούσας καταργείται κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει το ίδιο θέμα.

2. Οι διατάξεις της παρούσας δεν απαλλάσσουν από την υποχρεωτική χρήση ειδικών μέσων συγκράτησης και προστασίας, όπως καθισμάτων, ζωνών ασφαλείας κ.λ.π. για τη μεταφορά παιδιών ηλικίας μικρότερης των 12 ετών.

3. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2004

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΑΠΗΣ

ΦΕΚ B 1743/13.12.2005

Αριθμ. 62144/4549

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1485/66/2004 υπουργικής απόφασης «περί εφοδιασμού με ζώνες ασφαλείας των σχολικών λεωφορείων».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις:

α. Της παραγράφου 17 του άρθρου 81 του Κ.Ο.Κ. που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α΄ 57) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».

β. Του π.δ. 502/1983 (Α΄189) «Συμμόρφωση της νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 74/408/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαικών Κοινοτήτων, της 22.6.1974 «περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών-μελών, των αναφερομένων στην εσωτερική διαρύθμιση των οχημάτων με κινητήρα (αντοχή των καθισμάτων και της αγκυρώσεώς τους)», όπως ισχύει σήμερα.

γ. Του π.δ. 503/1983 (Α 190) «Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 77/541/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαικών Κοινοτήτων, της 28.6.1977 «περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών-μελών, των αναφερομένων στις ζώνες ασφαλείας και στα συστήματα συγκρατήσεως των οχημάτων με κινητήρα»» όπως ισχύει σήμερα.

δ. Του π.δ. 530/1983 (Α 204) «Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 76/115/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαικών Κοινοτήτων, της 18ης Δεκεμβρίου 1975 «περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών - μελών, των αναφερομένων στις αγκυρώσεις των ζωνών ασφαλείας των οχημάτων με κινητήρα» όπως ισχύει σήμερα.

2. Την υπ' αριθμ. 1485/66/2004 (Β 1465/2004) υπουργική απόφαση «περί εφοδιασμού με ζώνες ασφαλείας των σχολικών λεωφορείων» όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 34840/2589/05 (Β 822) όμοια.

3. Το γεγονός ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι προδιαγραφές-απαιτήσεις καθισμάτων και ζωνών ασφαλείας αναλόγων απαιτήσεων με τις οδηγίες της ΕΕ.

4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Τροποποιούμε το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της υπ' αριθμ. 1485/66/2004 απόφασης ως εξής:

«Από 31.3.2006 δεν χορηγείται έγκριση τύπου σε σχολικά λεωφορεία μεταφοράς νηπίων και μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αν δεν πληρούνται οι απαιτήσεις αυτής της παραγράφου».

2. Τροποποιούμε την παράγραφο 2 του άρθρου 1 της 1485/66/2004 ως εξής:

«2. Από 1.4.2006 απαγορεύεται η ταξινόμηση καινούργιων σχολικών λεωφορείων μεταφοράς νηπίων, μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εφόσον δεν είναι εφοδιασμένα με καθίσματα και ζώνες ασφαλείας-συστήματα συγκράτησης σε κάθε θέση μεταφερόμενου επιβάτη συμπεριλαμβανομένων του συνοδηγού και του οδηγού σύμφωνα με τις απαιτήσεις της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου».

Τροποποιούμε την πρώτη περίοδο της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της 1485/66/2004 ως εξής:

«3. Από 1.4.2006 επιτρέπεται η πρώτη ταξινόμηση μεταχειρισμένων και η μεταβίβαση κυκλοφορούντων λεωφορείων μεταφοράς νηπίων, μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ως σχολικά λεωφορεία ανεξάρτητα των μεταφερομένων νηπίων ή μαθητών μόνο εφόσον:»

3. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της 1485/66/2004 όπως αντικαταστάθηκε με την υπ. απόφαση 34840/2589/2005 καταργείται.

Άρθρο 2

1. Από την ισχύ της παρούσας καταργείται κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει το ίδιο θέμα.

2. 3. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παπάγου, 7 Δεκεμβρίου 2005

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΑΠΗΣ

ΦΕΚ B 442/11.4.2006 -Αριθμ. Οικ. 18502/1153/

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1485/66/04 υπουργικής απόφασης «περί εφοδιασμού με ζώνες ασφαλείας των σχολικών λεωφορείων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Της παραγράφου 17 του άρθρου 81 του Κ.Ο.Κ. που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α΄ 57) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».

β. Του π.δ. 502/1983 (Α΄ 189) «Συμμόρφωση της νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 74/408/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 22ας Ιουλίου 1974 "περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών-μελών, των αναφερομένων στην εσωτερική διαρρύθμιση των οχημάτων με κινητήρα (αντοχή των καθισμάτων και της αγκυρώσεώς τους)» όπως ισχύει σήμερα.

γ. Του π.δ. 503/1983 (Α΄ 190) «Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 77/541/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 28 Ιουνίου 1977 «περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών-μελών, των αναφερομένων στις ζώνες ασφαλείας και στα συστήματα συγκρατήσεως των οχημάτων με κινητήρα»» όπως ισχύει σήμερα.

δ. Του π.δ. 530/1983 (Α 204) «Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 76/115/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 18ης Δεκεμβρίου 1975 «περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών-μελών, των αναφερομένων στις αγκυρώσεις των ζωνών ασφαλείας των οχημάτων με κινητήρα» όπως ισχύει σήμερα.

2. Την υπ' αριθμ. 1485/66/04 (Β 1465/04) υπουργική απόφαση «περί εφοδιασμού με ζώνες ασφαλείας των σχολικών λεωφορείων» όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 34840/2589/05 (Β 822) και 62144/4549/05 (Β΄ 1743) όμοιες.

3. Το γεγονός ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι προδιαγραφές-απαιτήσεις καθισμάτων και ζωνών ασφαλείας αναλόγων απαιτήσεων με τις οδηγίες της ΕΕ.

4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Τροποποιούμε το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της απόφασης 1485/66/04 όπως ισχύει ως εξής:

«Από 31.12.2006 δεν χορηγείται έγκριση τύπου σε σχολικά λεωφορεία μεταφοράς νηπίων και μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αν δεν πληρούνται οι απαιτήσεις αυτής της παραγράφου».

2. Τροποποιούμε την παράγραφο 2 του άρθρου 1 της 1485/66/04 όπως ισχύει ως εξής:

«2. Από 31.12.2006 απαγορεύεται η ταξινόμηση καινούργιων σχολικών λεωφορείων μεταφοράς νηπίων, μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εφόσον δεν είναι εφοδιασμένα με καθίσματα και ζώνες ασφαλείας-συστήματα συγκράτησης σε κάθε θέση μεταφερόμενου επιβάτη συμπεριλαμβανομένων του συνοδηγού και του οδηγού σύμφωνα με τις απαιτήσεις της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου».

3. Τροποποιούμε την πρώτη περίοδο της 3 παραγράφου του άρθρου 1 της υπ' αριθμ. 1485/66/04 όπως ισχύει ως εξής:

«3. Από 31.12.2006 επιτρέπεται η πρώτη ταξινόμηση μεταχειρισμένων και η μεταβίβαση κυκλοφορούντων λεωφορείων μεταφοράς νηπίων, μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ως σχολικά λεωφορεία ανεξάρτητα των μεταφερομένων νηπίων ή μαθητών μόνο εφόσον:»

Άρθρο 2

1. Από την ισχύ της παρούσας καταργείται κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει το ίδιο θέμα.

2. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2006

ΦΕΚ B 34/26.1.2007 -Αριθμ. οικ. 71287/5053

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1485/66/2004 υπουργικής απόφασης «Περί εφοδιασμού με ζώνες ασφαλείας των σχολικών λεωφορείων».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Της παραγράφου 17 του άρθρου 81 του Κ.Ο.Κ., που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α΄ 57) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».

β. Του π.δ. 502/1983 (Α΄ 189) «Συμμόρφωση της νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 74/408/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 22ας Ιουλίου 1974 «περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών-μελών, των αναφερομένων στην εσωτερική διαρρύθμιση των οχημάτων με κινητήρα (αντοχή των καθισμάτων και της αγκυρώσεώς τους)», όπως ισχύει σήμερα.

γ. Του π.δ. 503/1983 (Α΄ 190) «Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 77/541/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 28ης Ιουνίου 1977 «περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών-μελών, των αναφερομένων στις ζώνες ασφαλείας και στα συστήματα συγκρατήσεως των οχημάτων με κινητήρα», όπως ισχύει σήμερα.

δ. Του π.δ. 530/1983 (Α΄ 204) «Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 76/115/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 18ης Δεκεμβρίου 1975 «περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών-μελών, των αναφερομένων στις αγκυρώσεις των ζωνών ασφαλείας των οχημάτων με κινητήρα», όπως ισχύει σήμερα.

2. Την υπ' αριθμ. 1485/66/2004 (Β΄ 1465/2004) υπουργική απόφαση «περί εφοδιασμού με ζώνες ασφαλείας των σχολικών λεωφορείων», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 34840/2589/2005 (Β΄ 822), 62144/4549/2005 (Β΄ 1743) και 18502/1153/2006 (Β΄ 442).

3. Το γεγονός ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι προδιαγραφές - απαιτήσεις καθισμάτων και ζωνών ασφαλείας ανάλογων απαιτήσεων με τις οδηγίες της Ε.Ε.

4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Τροποποιούμε το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της υπ' αριθμ. 1485/66/2004 (Β΄ 1465/22.9.2004) απόφασης, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις από τις υπ' αριθμ. 62144/4549/2005 (Β΄ 1743/13.12.2005) και οικ. 18502/1153/2006 (Β΄ 442/11.4.2006) αποφάσεις, ως εξής:

«Μετά την 31.12.2007 δεν χορηγείται έγκριση τύπου σε σχολικά λεωφορεία μεταφοράς νηπίων και μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αν δεν πληρούνται οι απαιτήσεις αυτής της παραγράφου».

2. Τροποποιούμε επίσης την παράγραφο 2 του άρθρου 1 της υπ' αριθμ. 1485/66/2004, όπως ισχύει, ως εξής:

«2. Μετά την 31.12.2007 απαγορεύεται η ταξινόμηση καινούργιων σχολικών λεωφορείων μεταφοράς νηπίων, μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εφόσον δεν είναι εφοδιασμένα με καθίσματα και ζώνες ασφαλείας - συστήματα συγκράτησης σε κάθε θέση μεταφερόμενου επιβάτη συμπεριλαμβανομένων του συνοδηγού και του οδηγού σύμφωνα με τις απαιτήσεις της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου.»

3. Τροποποιούμε την πρώτη περίοδο της 3 παραγράφου του άρθρου 1 της υπ' αριθμ. 1485/66/2004, όπως ισχύει, ως εξής:

«3. Μετά την 31.12.2007 επιτρέπεται η πρώτη ταξινόμηση μεταχειρισμένων και η μεταβίβαση κυκλοφορούντων λεωφορείων μεταφοράς νηπίων, μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ως σχολικά λεωφορεία ανεξάρτητα των μεταφερομένων νηπίων ή μαθητών μόνο εφόσον:»

Άρθρο 2

1. Από την ισχύ της παρούσας καταργείται κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει το ίδιο θέμα.

2. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2006

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΙΑΠΗΣ

ΦΕΚ B 129-29.1.2008-Aριθμ. 2441/203

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. 1485/66/04 υπουργικής απόφασης «Περί εφοδιασμού με ζώνες ασφαλείας των σχολικών λεωφορείων».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παραγράφου 17 του άρθρου 81 του Κ.Ο.Κ., που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α΄ 57) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως ισχύει σήμερα.

β) Του π.δ. 502/1983 (Α΄189) «Συμμόρφωση της νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 74/408/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 22ας Ιουλίου 1974 «περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών-μελών, των αναφερομένων στην εσωτερική διαρρύθμιση των οχημάτων με κινητήρα (αντοχή των καθισμάτων και της αγκυρώσεώς τους)», όπως ισχύει σήμερα.

γ) Του π.δ. 503/1983 (Α΄ 190) «Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 77/541/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 28ης Ιουνίου 1977 «περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών-μελών, των αναφερομένων στις ζώνες ασφαλείας και στα συστήματα συγκρατήσεως των οχημάτων με κινητήρα», όπως ισχύει σήμερα.

δ) Του π.δ. 530/1983 (Α΄ 204) «Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 76/115/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 18ης Δεκεμβρίου 1975 «περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών-μελών, των αναφερομένων στις αγκυρώσεις των ζωνών ασφαλείας των οχημάτων με κινητήρα», όπως ισχύει σήμερα.

2. Την υπ' αριθμ. 1485/66/04 (Β΄ 1465/2004) υπουργική απόφαση «περί εφοδιασμού με ζώνες ασφαλείας των σχολικών λεωφορείων», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 34840/2589/2005 (Β΄ 822), 62144/4549/2005 (Β΄ 1743), 18502/1153/2006 (Β΄ 442) και οικ. 71287/5053/2006 (Β΄ 34/2007).

3. Το γεγονός ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι προδιαγραφές-απαιτήσεις καθισμάτων και ζωνών ασφαλείας ανάλογων απαιτήσεων με τις οδηγίες της Ε.Ε.

4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Τροποποιούμε το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της υπ' αριθμ. 1485/66/2004 (Β΄ 1465/22.9.2004) απόφασης, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις από τις υπ' αριθμ. 62144/4549/05 (Β΄ 1743/13.12.2005), οικ. 18502/1153/06 (Β΄ 442/11.4.2006) και οικ. 71287/5053/06 (Β΄ 34/22.1.2007) αποφάσεις, ως εξής:

«Μετά την 31.12.2008 δεν χορηγείται έγκριση τύπου σε σχολικά λεωφορεία μεταφοράς νηπίων και μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αν δεν πληρούνται οι απαιτήσεις αυτής της παραγράφου»

2. Τροποποιούμε επίσης την παράγραφο 2 του άρθρου 1 της 1485/66/2004, όπως ισχύει, ως εξής:

«2. Μετά την 31.12.2008 απαγορεύεται η ταξινόμηση καινούργιων σχολικών λεωφορείων μεταφοράς νηπίων, μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εφόσον δεν είναι εφοδιασμένα με καθίσματα και ζώνες ασφαλείας-συστήματα συγκράτησης σε κάθε θέση μεταφερόμενου επιβάτη συμπεριλαμβανομένων του συνοδηγού και του οδηγού σύμφωνα με τις απαιτήσεις της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου.»

3. Τροποποιούμε την πρώτη περίοδο της 3 παραγράφου του άρθρου 1 της 1485/66/2004, όπως ισχύει, ως εξής:

«3. Μετά την 31.12.2008 επιτρέπεται η πρώτη ταξινόμηση μεταχειρισμένων και η μεταβίβαση κυκλοφορούντων λεωφορείων μεταφοράς νηπίων, μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ως σχολικά λεωφορεία ανεξάρτητα των μεταφερομένων νηπίων ή μαθητών μόνο εφόσον:»

Άρθρο 2

1. Από την ισχύ της παρούσας καταργείται κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει το ίδιο θέμα.

2. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Aθήνα, 24 Ιανουαρίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

71368/6146/08-12-2004 Υπ. Απόφαση

Α-ΟΙΚ 71368/6146/08-12-2004 ΥΠ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΦΕΚ 1894/22-12-04 όπως διορθώθηκε ο αριθμός, με το ΦΕΚ 5/10-1-2005)

Περί εφοδιασμού δια ζωνών ασφαλείας αυτοκινήτων οχημάτων που μεταφέρουν, νήπια, μαθητές, στοιχειώδους και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: α. Της παραγράφου 17 του άρθρου 81 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το Ν. 2696/1999 (Α'57). β. Του άρθρου 29α του νόμου 1558/1985 (Α' 137) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» όπως σε αυτό προστέθηκε το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α' 154) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (ΑΙ 38). γ. Της υπ' αριθμ. ΣΤ-31333/1977 (Β' 3) απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών «Περί εφοδιασμού δια ζωνών ασφαλείας αυτοκινήτων που μεταφέρουν μαθητές και νήπια» όπως αυτή συμπληρώθηκε με την υπ' αριθμ. Α-ΟΙΚ. 51870/4503/9.9.2004 (Β' 1442) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

2. Την ανάγκη καθιέρωσης ζωνών ασφαλείας, στα αυτοκίνητα οχήματα που μεταφέρουν μαθητές και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Αυτοκίνητα οχήματα που διενεργούν οργανωμένες μεταφορές νηπίων και μαθητών, όλων των βαθμίδων, από και προς τα σχολεία, καθώς και σχολικές και εκπαιδευτικές εκδρομές, φέρουν υποχρεωτικά ζώνες ασφαλείας.

2. Οι ζώνες ασφαλείας πρέπει να πληρούν τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές, να είναι τοποθετημένες σε κατάλληλη θέση και να είναι καλά στερεωμένες επί του καθίσματος ώστε να παρέχουν την επιζητούμενη προστασία και θα χρησιμοποιούνται σε κάθε περίπτωση, μεταφοράς νηπίων, μαθητών, στοιχειώδους και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως του μήκους της διαδρομής.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 1.3.2005

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, καταργείται η υπ' αριθμ. ΣΤ/31333/1977 (Β' 3) και η υπ' αριθμ. Α-ΟΙΚ. 51870/4503/9.9.2004 (Β' 1442) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΥΑ Α-ΟΙΚ 61368/6146/8.12.2004 - ΦΕΚ/Β/1894/22.12.2004

Περί εφοδιασμού δια ζωνών ασφαλείας αυτοκινήτων οχημάτων που μεταφέρουν, νήπια, μαθητές, στοιχειώδους και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Της παραγράφου 17 του άρθρου 81 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το Ν. 2696/1999 (Α' 57).

β. Του άρθρου 29α του νόμου 1558/1985 (Α' 137) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» όπως σε αυτό προστέθηκε το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α' 154) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (Α 138).

γ. Της υπ' αριθμ. ΣΤ-31333/1977 (Β' 3) απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών «Περί εφοδιασμού δια ζωνών ασφαλείας αυτοκινήτων που μεταφέρουν μαθητάς και νήπια» όπως αυτή συμπληρώθηκε με την υπ' αριθμ. Α-ΟΙΚ. 51870/4503/9.9.2004 (Β' 1442) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

2. Την ανάγκη καθιέρωσης ζωνών ασφαλείας, στα αυτοκίνητα οχήματα που μεταφέρουν μαθητές και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Αυτοκίνητα οχήματα που διενεργούν οργανωμένες μεταφορές νηπίων και μαθητών, όλων των βαθμίδων, από και προς τα σχολεία, καθώς και σχολικές και εκπαιδευτικές εκδρομές, φέρουν υποχρεωτικά ζώνες ασφαλείας.

2. Οι ζώνες ασφαλείας πρέπει να πληρούν τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές, να είναι τοποθετημένες σε κατάλληλη θέση και να είναι καλά στερεωμένες επί του καθίσματος ώστε να παρέχουν την επιζητούμενη προστασία και θα χρησιμοποιούνται σε κάθε περίπτωση, μεταφοράς νηπίων, μαθητών, στοιχειώδους και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως του μήκους της διαδρομής.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 1.3.2005

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, καταργείται η υπ' αριθμ. ΣΤ/31333/1977 (Β' 3) και η υπ' αριθμ. Α-ΟΙΚ. 51870/4503/9.9.2004 (Β' 1442) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΔΗΜ/ΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ 26η ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ : Α'

Πληροφορίες : Ανδρέας Τζόβολος

Αθήνα 30 - 8 - 2006 Αριθ. Πρωτ: 2/44174/0026

ΠΡΟΣ: Υ.Δ.Ε. στο νομό Αργολίδας 25ης Μαρτίου 73

211 00 ΝΑΥΠΛΙΟ

ΚΟΙΝ : Ν.Α. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

& Προσωπικού

Τμήμα Παιδείας

Παρ. οδός Ναυπλίου - Ν. Κίου 211 00 ΝΑΥΠΛΙΟ

ΘΕΜΑ: Υπέρβαση μέγιστης αποζημίωσης της ΚΥΑ ΙΒ/6071/26-8-1998 κατά τη μεταφορά μαθητών.

ΣΧΕΤ: Το με αριθ. 59/11-7-2006 έγγραφο σας.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, αναφορικά με τη δυνατότητα υπέρβασης του ανωτάτου ορίου αποζημίωσης κατά την μεταφορά μαθητών με μισθωμένα μεταφορικά μέσα, όπως ορίζεται από την παρ. 9 του άρθρου 1 της Κ.Υ.Α. IB/6071/26.8.1998 , σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :

Σύμφωνα με την αριθ. ΝΣΚ/135/2003 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε δεκτή από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, επιβάλλεται η παρ. 9 της προαναφερόμενης Κ.Υ.Α. να ερμηνευθεί συσταλτικά και να γίνει δεκτό ότι η προσδιοριζόμενη στη διάταξη αυτή «μέγιστη αποζημίωση» συνιστά το ανώτατο όριο αμοιβής των ιδιοκτητών μεταφορικών μέσων, μόνο αν η ανάθεση σ' αυτούς της μεταφοράς μαθητών στα σχολεία γίνεται κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού. Αντίθετα, σε περίπτωση που κατ' εξαίρεση συνάπτεται σύμβαση με το ίδιο περιεχόμενο με απ' ευθείας ανάθεση, λόγω κηρύξεως του προηγηθέντος διαγωνισμού άγονου, είναι επιτρεπτό να συνομολογείται αμοιβή μεγαλύτερη από την ως άνω «μέγιστη αποζημίωση».

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, από τα στοιχεία που τέθηκαν στη διάθεση μας, προκύπτει ότι η Ν.Α. Αργολίδας προέβη στην απευθείας ανάθεση στο ΚΤΕΛ Ν. Αργολίδας, λόγω του κατεπείγοντος, της μεταφοράς των μαθητών του νομού, αφού προηγήθηκε η διενέργεια μειοδοτικών διαγωνισμών οι οποίοι απέβησαν άγονοι, καθόσον η προσφορά του ΚΤΕΛ Ν. Αργολίδας κρίθηκε ασύμφορη.

Κατόπιν των ανωτέρω, θεωρούμε ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση οι ενέργειες της Ν.Α. Αργολίδας είναι καθ' όλα σύμφωνες με το σκεπτικό της προαναφερόμενης Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. και η υπέρβαση του ανωτάτου ορίου αποζημίωσης που ορίζεται από την σχετική Κ.Υ.Α. είναι νόμιμη.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΤΟΥΣΚΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΙΜΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ : 26η ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α'

Tax. Δ/νση : Πανεπιστημίου 37

Tax. Κώδικας : 101 65 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες : Θεόδωρος Δημητρίου

Τηλέφωνο : 210 3338949

FAX : 210 3338958

Αθήνα 27 - 3 -2007 Αριθ. Πρωτ: 2/13276/0026

ΠΡΟΣ: Υ.Δ.Ε στο ν. Έβρου Αγίου Δημητρίου 2

68 100 Αλεξανδρούπολη

ΘΕΜΑ : Κρατήσεις σε δαπάνες μεταφοράς μαθητών από Δήμους και δημοτικές επιχειρήσεις.

ΣΧΕΤ : Το με αριθ. Δ.Υ / 21 - 2 - 2007 έγγραφο σας.

Σε απάντηση του ερωτήματος που τίθεται με το παραπάνω σχετικό έγγραφο σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το άρθρο 276 του ν. 3463/2006 ,(ΦΕΚ Α 114/ 8 - 6 - 2006), του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, « οι Δήμοι και οι Κοινότητες, τα δημοτικά και κοινοτικά ιδρύματα και τα λοιπά δημοτικά και κοινοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι Σύνδεσμοι Δήμων και Κοινοτήτων, οι αποκλειστικώς κοινωφελούς χαρακτήρα αμιγείς δημοτικές ή κοινοτικές επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις Ύδρευσης - Αποχέτευσης, η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδας και οι Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων απαλλάσσονται εν γένει από κάθε δημόσιο, άμεσο ή έμμεσο, δημοτικό, κοινοτικό ή λιμενικό φόρο, τέλος, δικαστικό ένσημο και εισφορά υπέρ οποιουδήποτε ταμείου, εισφορά υπέρ Ε.Ρ.Τ. - Α.Ε , από κρατήσεις και από κάθε δικαστικό τέλος στις δίκες τους, με την επιφύλαξη των εκάστοτε ισχυουσών φορολογικών ρυθμίσεων. Επίσης έχουν όλες ανεξαιρέτως τις ατέλειες και τα δικαστικά, διοικητικά και δικονομικά προνόμια που παρέχονται στο Δημόσιο ».

Από την ανωτέρω διάταξη συνάγεται ότι υπάρχουν φορολογικές απαλλαγές και ατέλειες για τους Δήμους, Κοινότητες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΤΟΥΣΚΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ A

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ : 26η ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α'

Tax. Δ/νση Tax. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

FAX

: Πανεπιστημίου 37

: 101 65 ΑΘΗΝΑ

: Θεόδωρος Δημητρίου

: 210 3338949

: 210 3338958

Αθήνα 27 - 3 -2007 Αριθ. Πρωτ: 2/18830/0026

Σχετ.2/17697/0026

ΠΡΟΣ: Υ.Δ.Ε στο ν. Έβρου

Αγίου Δημητρίου 2

68 100 Αλεξανδρούπολη

ΚΟΙΝ: Νομαρχιακό Διαμέρισμα

Έβρου -Δ/νση Οικονομικών

Καραολή και Δημητρίου 40

68100 Αλεξανδρούπολη

ΘΕΜΑ : Μεταφορά μαθητών με ειδικές ανάγκες.

ΣΧΕΤ : Τα με αριθ. 758/15-3-2007 και 850/19-3-2007 έγγραφα σας.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, αναφορικά με τη δυνατότητα υπέρβασης του ανωτάτου ορίου αποζημίωσης για την μεταφορά παιδιών με ειδικές ανάγκες, με μεταφορικά μέσα που ανήκουν στο σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων « ............. », όπως ορίζεται από την παρ. 9 του άρθρου 1 της Κ.Υ.Α IB/6071/26.8.1998 , σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με τις διατάξεις της παρ. 4α του αρ. 1 της Κ.Υ.Α αριθ. ΙΒ/6071/26-8-1998, «Μεταφορά μαθητών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 932, τ Β', 31-8-98 ),ορίζεται ότι: « εάν η μεταφορά των μαθητών είναι αντικειμενικά αδύνατη η Ν.Α σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις αναθέτει κατόπιν δημοσίου μειοδοτικού διαγωνισμού, την εκτέλεση μεταφοράς μαθητών σε κάθε κατάλληλο μεταφορικό μέσο δημοσίας χρήσης και εάν δεν υπάρχει σε ιδιωτικής χρήσης που να πληροί τους όρους ασφαλείας μεταφοράς μαθητών. Κατ' εξαίρεση είναι δυνατή η απευθείας ανάθεση της μεταφοράς των μαθητών σε λεωφορεία των ΚΤΕΛ ή ΡΟΔΑ και εάν δεν υπάρχουν σε τουριστικά λεωφορεία εφόσον ο διενεργούμενος δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός αποβαίνει άγονος».

Περαιτέρω από τη διάταξη της παρ.3 του άρθρου 83 του ν. 2362/95 και ειδικότερα από την περίπτωση δ' προβλέπεται ότι στην περίπτωση που η έκτακτη και φανερά κατεπείγουσα ανάγκη πλήρως αιτιολογημένη από την αρμόδια υπηρεσία, καθιστά αδύνατη την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τη διενέργεια διαγωνισμού, επιτρέπεται η σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με διαπραγμάτευση.

Με την παρ. 5 της ανωτέρω Κ.Υ.Α ορίζεται ότι: « εάν η μεταφορά των μαθητών δεν είναι δυνατή με βάση τα οριζόμενα στις παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, τότε ο οικείος Ο.Τ.Α μεριμνά για τη μεταφορά των μαθητών με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο». Σε συνάρτηση με τ' ανωτέρω στην παρ.8 του αρ. 1 της ιδίας Κ.Υ.Α ορίζεται ότι: « η αντικειμενική αδυναμία για τη μεταφορά των μαθητών σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους διαπιστώνεται για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση με αιτιολογημένη απόφαση του Νομάρχη , στην οποία καταγράφονται οι συγκεκριμένες διαδρομές και περιλαμβάνονται οι λόγοι και ειδικές συνθήκες που επιβάλλουν τη μίσθωση μεταφορικού μέσου. Η απόφαση αυτή αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση της μεταφοράς των μαθητών».

Σχετικά με την υπέρβαση του συνολικού ετήσιου κόστους ανά μαθητή η παρ.3 του αρθ. 2 της ανωτέρω Κ.Υ.Α ορίζει ότι: « σε ιδιαίτερα εξαιρετικές περιπτώσεις και με ευθύνη του οικείου Νομάρχη είναι επιτρεπτή η υπέρβαση του ποσού 170.000 δρχ. (500 ευρώ) και

πάντα μέσα στο πλαίσιο των πιστώσεων που κατανέμονται και διατίθενται στον προϋπολογισμό των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για τη μεταφορά των μαθητών».

Στην συγκεκριμένη περίπτωση, από τα στοιχεία που τέθηκαν στην διάθεση μας, προκύπτει ότι το Νομαρχιακό Διαμέρισμα Έβρου προέβη στην απευθείας ανάθεση στον σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων «......................... », τη μεταφορά μαθητών με ειδικές ανάγκες αφού προηγουμένως είχε κάνει έρευνα αγοράς για τη δυνατότητα μεταφοράς αυτών και κατέληξε στον συγκεκριμένο σύλλογο, λόγω αντικειμενικών δυσκολιών, οι οποίες αιτιολογούνται στα έγγραφα με αριθ. πρωτ. 304/14-3-2007 του Ν.Δ. Έβρου και αριθ. πρωτ. Β 2266/15-3-2007 Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Έβρου, ως εξής:

α) Ο ανωτέρω σύλλογος διαθέτει μεταφορικά μέσα που είναι κατασκευασμένα και προσαρμοσμένα ώστε να εξυπηρετούνται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα Α.Μ.Ε.Α και πληρούν τους όρους ασφαλούς μεταφοράς των παιδιών, όπως βεβαιώνει η Ν.Α. β) Ο σύλλογος εκτός των λεωφορείων και του οδηγού διαθέτει ένα επιπλέον άτομο (συνοδό), για την καλύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά των παιδιών, γ) Όσον αφορά το ετήσιο κόστος ανά μαθητή ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 1864,38 ευρώ, αιτιολογείται εν μέρει, διότι οι αποστάσεις που διανύουν τα λεωφορεία σε κάποιες περιπτώσεις είναι μεγάλες και οι περιοχές απομακρυσμένες, λόγω της έκτασης που καλύπτει ο συγκεκριμένος Νομός. Η σύμβαση είναι τριετούς διάρκειας (κατόπιν προφορικής συμφωνίας), χωρίς αναπροσαρμογή, πράγμα που σημαίνει ότι για τα επόμενα έτη το ετήσιο κόστος μεταφοράς των μαθητών παραμένει σταθερό.

Με βάση ωστόσο, τα προαναφερόμενα στις ανωτέρω διατάξεις και ιδιαίτερα τη παρ. 4α του αρθρ. 1 της σχετικής Κ.Υ.Α το Ν.Δ Έβρου θα έπρεπε πρώτα να προχωρήσει στη διενέργεια δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού, εφόσον υπήρχαν προβλέψιμες ανάγκες μεταφοράς μαθητών με ειδικές ανάγκες, ώστε να μην είναι απαραίτητη η διαδικασία που προβλέπεται από τις παρ. 5 και 8 της αναφερόμενης Κ.Υ.Α. Παρά ταύτα για λόγους παιδαγωγικούς, κοινωνικής ευαισθησίας και ανθρωπιστικούς και επειδή η μεταφορά αυτών των μαθητών έπρεπε να εκτελεστεί με « οιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο», κρίνεται όλως κατ' εξαίρεση και εφόσον έχουν εξασφαλισθεί οι πιστώσεις στο οικονομικό έτος 2007, ότι μπορούν να πληρωθούν οι επίμαχες δαπάνες (εκκρεμείς δαπάνες του 2006, ποσού 45.832 ευρώ), τηρουμένων των λοιπών προϋποθέσεων του νόμου. Εφιστούμε όμως την προσοχή στα αρμόδια όργανα του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Έβρου, όπως τηρείται αυστηρά η διαδικασία ανάθεσης της μεταφοράς των μαθητών, όπως αναφέρονται στις ισχύουσες διατάξεις και συγκεκριμένα στην Κ.Υ.Α ΙΒ/6071/26.8.1998.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΤΟΥΣΚΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.

Αθήνα 25-05-2007

Αριθ. πρωτ. : 2/24496/0026

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

Δ/ΝΣΗ : 26η ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α

Tax. Δ/νση : Πανεπιστημίου 37

Tax. Κώδ. : 101 65 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Γιώργος Κολίτσας

Τηλέφωνο : 210 33 38 947

FAX : 210 33 38 958

ΠΡΟΣ: ΥΔΕ στη Νομαρχία Δυτ. Αττικής Δήμητρος 23

192 00 ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΚΟΙΝ.: Ν.Α. Δυτικής Αττικής

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Ηρ. Πολυτεχνείου 78

192ΟΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΘΕΜΑ: Επίλυση διαφωνίας για μεταφορά μαθητών ΣΧΕΤ.: Το με αρ. πρ. 1485/16-4-2007 έγγραφο σας

Επί της διαφωνίας που ανέκυψε μεταξύ της Υπηρεσίας σας και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δυτικής Αττικής (εφεξής ΝΑΔΑ) σχετικά με δαπάνη ποσού 15.484,16€ που αφορά μεταφορά μαθητών για τους μήνες Ιανουάριο έως Ιούνιο 2006 από την εταιρεία ...................., σημειώνουμε τα ακόλουθα:

Με τις διατάξεις της παρ. 4α του αρ. 1 της Κ.Υ.Α. αριθμ. IB/6071/26.8.1998 , «Μεταφορά μαθητών Π/μιας και Δ/μιας Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 932, τα Β', 31-8-98), ορίζεται ότι: « εάν η μεταφορά των μαθητών είναι αντικειμενικά αδύνατη κατά τις προηγούμενες παραγράφους τότε η Ν.Α. σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις αναθέτει κατόπιν δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού, την εκτέλεση μεταφοράς μαθητών σε κάθε κατάλληλο μεταφορικό μέσο δημόσιας χρήσης και εάν δεν υπάρχει σε ιδιωτικής χρήσης που να πληροί τους όρους ασφαλείας μεταφοράς μαθητών. Κατ' εξαίρεση είναι δυνατή η απευθείας ανάθεση της μεταφοράς μαθητών σε λεωφορεία των ΚΤΕΛ ή ΡΟΔΑ και εάν δεν υπάρχουν σε τουριστικά λεωφορεία εφόσον ο διενεργούμενος δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός αποβαίνει άγονος». Κατά τα λοιπά σύμφωνα με τη παρ. 24 β του άρθρου 2 του ν. 2621/98 εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 και 13 του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α') και των άρθρων 79 μέχρι 85 του ν. 2362/1995 . .

Με την παρ. 5 της ανωτέρω Κ.Υ.Α. ορίζεται ότι: « εάν η μεταφορά των μαθητών δεν είναι δυνατή με βάση τα οριζόμενα στις παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, τότε ο οικείος Ο.Τ.Α. μεριμνά για τη μεταφορά των μαθητών με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο». Σε συνάρτηση με τα ανωτέρω στην παρ. 8 του άρθρου 1 της ίδιας Κ.Υ.Α. ορίζεται ότι: « η αντικειμενική αδυναμία για τη μεταφορά των μαθητών σύμφωνα με τις προηγούμενες

παραγράφους διαπιστώνεται για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση με αιτιολογημένη απόφαση του Νομάρχη, στην οποία καταγράφονται οι συγκεκριμένες διαδρομές και περιλαμβάνονται οι λόγοι και ειδικές συνθήκες που επιβάλλουν τη μίσθωση μεταφορικού μέσου. Η απόφαση αυτή αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση της μεταφοράς των μαθητών».

Στην συγκεκριμένη περίπτωση, από τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη μας, προκύπτει ότι με την από 4-1-2005 σύμβαση μεταφοράς μαθητών μεταξύ της ΝΑΔΑ και της δικαιούχου εταιρείας ανατέθηκαν σ' αυτήν ορισμένα δρομολόγια για τη μεταφορά μαθητών από 10-01-05 έως την ολοκλήρωση του τότε σε εξέλιξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για το σχολικό έτος 2004 - 2005 ο οποίος τελικά δεν ολοκληρώθηκε. Στη συνέχεια, με την αριθμ. 18/2-9-2005 απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής της ΝΑΔΑ εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για την μεταφορά μαθητών Π/μιας και Δ/μιας Εκπαίδευσης της ΝΑΔΑ σχολικού έτους 2005-2006 και η απευθείας μίσθωση οχημάτων μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαγωνισμού και όχι αργότερα της 25-12-2005, καθώς και η παράταση της από 4-1-2005 σύμβασης. Κατόπιν με την αριθμ. 42/29-12-2005 απόφαση της Ν.Ε εγκρίθηκε η επανάληψη του ανοικτού διαγωνισμού ο οποίος είχε αποβεί άγονος με το αρ. 119/29-11-2005 πρακτικό της επιτροπής προμηθειών ανοικτών διαγωνισμών και στην παράταση της από 4-1-2005 σύμβασης μέχρι της ολοκλήρωσης της διαδικασίας του επαναληπτικού ανοικτού διαγωνισμού. Στη συνέχεια με την αρ. 19/4-4-2006 απόφαση της Ν.Ε. εγκρίθηκε να μην επαναληφθεί δεύτερη φορά ο ανοικτός διαγωνισμός ο οποίος απέβη άγονος σύμφωνα με το αρ. 144/8-3-2006 πρακτικό της επιτροπής προμηθειών. Τέλος με την αρ. 20/4-4-2006 απόφαση της Ν.Ε. εγκρίθηκε η εκ νέου παράταση της από 4-1-2005 σύμβασης μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς 2005-2006.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι:

α) η Ν.Α.Δ.Α. προέβη στην απευθείας μίσθωση οχημάτων για τη μεταφορά μαθητών Π/μιας και Δ/μιας Εκπαίδευσης χωρίς να τηρηθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις της Κ.Υ.Α. αριθμ. ΙΒ/6071/26-8-1998 όπως αναφέρθηκαν παραπάνω και συγκεκριμένα χωρίς να έχει προηγηθεί δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός ο οποίος να αποβεί άγονος, β) με τις ανωτέρω αναφερόμενες αποφάσεις της Ν.Ε., εγκρίθηκε η παράταση της από 4-1-05 σύμβασης ενώ θα έπρεπε να υπογραφεί νέα σύμβαση για την απευθείας ανάθεση της μεταφοράς μαθητών εφόσον είχε αποβεί άγονος ο διαγωνισμός. Επιπλέον στην ανωτέρω σύμβαση δεν προβλέπεται παράταση της διάρκειας της. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την πράξη του IV Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου με αριθμ. 174/2003, προκειμένου να είναι νόμιμη η παράταση της διάρκειας σύμβασης προμήθειας, θα πρέπει αφενός η παράταση να προβλέπεται από τη σχετική διακήρυξη και σύμβαση, αφετέρου δε να μην υπερβαίνει το εύλογο όριο, εντός του οποίου ο φορέας υποχρεούται να προετοιμάσει νέο διαγωνισμό. Στο πλαίσιο αυτό, η δίμηνη παράταση προθεσμίας θεωρείται ως εύλογη. Σε κάθε περίπτωση ο Διατάκτης θα πρέπει να γνωστοποιήσει τους λόγους, για τους οποίους απαιτήθηκε το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Συνεπώς η διαδικασία που ακολουθήθηκε στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι σύμφωνη με την προβλεπόμενη από τις ισχύουσες διατάξεις. Παρά το γεγονός, όμως, ότι ακολουθήθηκε εσφαλμένη διαδικασία, κρίνεται ότι στην προκειμένη περίπτωση μπορείτε να προβείτε κατ' εξαίρεση στην εκκαθάριση της εν λόγω δαπάνης, η οποία αφορά μεταφορά μαθητών του περασμένου σχολικού έτους που έχει ήδη πραγματοποιηθεί, δεδομένου ότι η Ν.Α.Δ.Α. για να ανταποκριθεί στην ανάγκη μεταφοράς μαθητών, ακολούθησε την ίδια διαδικασία για την ανάθεση μεγάλου αριθμού δρομολογίων σε διάφορους μεταφορείς, λαμβανομένου υπόψη και ότι όπως προκύπτει από το αριθμ. 5048/30-3-2007 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Ν.Α.Δ.Α, για το σχολικό έτος 2006-2007 έγινε ανοικτός διαγωνισμός και υπογράφηκαν νέες συμβάσεις.

Τέλος εφιστούμε την προσοχή στα αρμόδια όργανα της Ν.Α.Δ.Α. -στην οποία κοινοποιείται το παρόν- όπως στο εξής τηρείται αυστηρά η διαδικασία ανάθεσης μεταφοράς μαθητών, όπως αναφέρονται στις ισχύουσες διατάξεις και συγκεκριμένα στην Κ.Υ.Α. αριθμ. ΙΒ/6071/26-8-1998.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1)Γραφείο Γεν.Γραμματέα

κ. Γ. Κουρή (1)

2)Γραφείο Γεν. Διευθύντριας κ. Αγγ. Πολυχρονοπούλου (1)

3)Δ26 (3)

4)Συντ. Δημ/κοί Ελεγκτές (3)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜIΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

Δ/ΝΣΗ : 26η ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α'

Tax. Δ/νση : Πανεπιστημίου 37

Tax. Κώδικας : 101 65 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες : Όλγα Χαραλαμπάκη

Τηλέφωνο : 210 3338950

FAX : 210 3338958

Αθήνα 9 - 8 – 2007

Αριθ. Πρωτ: 2/45657/0026

ΠΡΟΣ: Υ.Δ.Ε. στη Νομαρχία

Ανατολικής Αττικής Αχιλλέως 3

153 10 Αγ. Παρασκευή

ΘΕΜΑ : Μεταφορά μαθητών στη Ν.Α.Α.Α.

ΣΧΕΤ : Το με αριθ. 4333/11-7-2007 έγγραφο σας

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, αναφορικά με τη νομιμότητα δαπάνης μεταφοράς μαθητών της Ν.Α.Α.Α, κατόπιν απευθείας ανάθεσης σε ιδιοκτήτες ταξί, επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Η διαδικασία μεταφοράς των μαθητών προβλέπεται διεξοδικά στην Κ.Υ.Α. αριθ. ΙΒ/6071/26-8-1998 και είναι υποχρεωτική η εφαρμογή της. Η διαδικασία της παρ. 5 σύμφωνα με την οποία ο οικείος Ο.Τ.Α. μεριμνά για την μεταφορά των μαθητών με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο είναι εξαιρετική και θα πρέπει να εξετάζεται σε κάθε περίπτωση εάν τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις που ορίζονται, δηλαδή εάν υπάρχουν αιτιολογημένες αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων, στις οποίες θα εκτίθενται με τρόπο σαφή και επαρκή τα γεγονότα και οι αντικειμενικοί λόγοι νια τους οποίους η Ν.Α. δεν προσέφυνε στην τακτική διαδικασία.

Εξάλλου, από τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 83 του ν. 2362/95 και ειδικότερα από την περ. δ' προβλέπεται ότι στην περίπτωση που η έκτακτη και φανερά κατεπείγουσα ανάγκη πλήρως αιτιολογημένη από την αρμόδια υπηρεσία, καθιστά αδύνατη την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τη διενέργεια διαγωνισμού, επιτρέπεται η σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με διαπραγμάτευση».

Αναφορικά, επίσης με την υπέρβαση της «μέγιστης αποζημίωσης», θα πρέπει, σύμφωνα με τη σχετική γνωμοδότηση, να αποδεικνύεται ότι προηγήθηκε διαγωνισμός και ότι αυτός απέβη άγονος, προκειμένου να προσφύγει η Ν.Α. στην απευθείας ανάθεση.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, θα πρέπει η Υπηρεσία σας να εξετάσει εάν ακολουθήθηκε η νόμιμη διαδικασία, λαμβάνοντας υπόψη και την ιδιαιτερότητα του θέματος

της μεταφοράς των μαθητών εν γένει, στο πλαίσιο της απαιτούμενης κοινωνικής ευαισθησίας.

Όσον αφορά τις προτάσεις σας για την μεταφορά των μαθητών με τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση για τον Κρατικό Προϋπολογισμό, θα μπορούσατε να τις υποβάλετε στις αρμόδιες Δ/νσεις του ΥΠ.Ε.Π.Θ, προκειμένου να τις επεξεργαστούν οι αρμόδιοι φορείς.

Τέλος, συνημμένα σας αποστέλλουμε τα αριθ.2/18830/0026 και 2/44174/0026 έγγραφα μας για παρόμοιο θέμα.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :2Φ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Δ26 (3)

Συντ.- Δημ. Ελεγκτές (5)

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α.α. ΑΝΝΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Ζ' ΚΛΙΜΑΚ1Ο ΠΡΑΞΗ 290 /2007

Αποτελούμενο από τον Πρόεδρο του Κλιμακίου Θεοχάρη Δημακόπουλο, Σύμβουλο και τα μέλη Στυλιανό Λεντιδάκη (εισηγητή) και Γρηγόρη Βαλληνδρά, Παρέδρους.

Συνήλθε στην αίθουσα διασκέψεων του Καταστήματος του, που

βρίσκεται στην Αθήνα, στις 4 Οκτωβρίου 2007, προκειμένου να ελέγξει τη

νομιμότητα της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου καθώς και του οικείου

σχεδίου σύμβασης μεταξύ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών και της

κοινοπραξίας«................................................................................................................», που αφορά στη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Σερρών, κατά το

διδακτικό έτος 2007-2008, προϋπολογισθείσας δαπάνης 4.133.534,34 με ΦΠΑ, τα στοιχεία της οποίας υποβλήθηκαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο με το 3806/21-9-2007 (αριθμ. πρωτ.44226/25-9-2007) έγγραφο του Διευθυντή οικονομικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών.

Άκουσε την εισήγηση του Παρέδρου Στυλιανού Λεντιδάκη.

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα Σκέφθηκε κατά το νόμο και έκρινε τα ακόλουθα :

Ι. Το ανωτέρω σχέδιο σύμβασης και o σχετικός φάκελος του διαγωνισμού, ο οποίος αφορά στην ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Σερρών, κατά το διδακτικό έτος 2007-2008, προϋπολογισθείσας δαπάνης 4.133.534,34 με ΦΠΑ, παραδεκτώς εισάγεται στο Κλιμάκιο για έλεγχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1 του ν. 2741/1999 (Α' 199), όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 2 του ν. 3060/2002 (Α' 242), 9 παρ. 3 του ν. 3090/2002 (Α' 329) και 12 παρ. 27 του ν. 3310/2005

(Α' 30), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 -Α' 279). Στο πλαίσιο των ως άνω διατάξεων, ο έλεγχος από δικαστικό σχηματισμό (Κλιμάκιο) του Ελεγκτικού Συνεδρίου του σχεδίου δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με προϋπολογισμό άνω του 1.000.000 ευρώ, καθώς και της σχετικής διαδικασίας για την επιλογή του αναδόχου, είναι έλεγχος νομιμότητας και αποσκοπεί στη διαπίστωση τυχόν νομικών πλημμελειών στη διαδικασία που προηγείται της σύναψης της σχετικής σύμβασης. Ως εκ τούτου, το Κλιμάκιο κατά τον έλεγχο αυτό, δεν υποκαθιστά τα διοικητικά όργανα στην ουσιαστική εκτίμηση των πραγμάτων, ούτε ερευνά την ορθότητα των τεχνικών κρίσεων της Διοίκησης ή τις κρίσεις σκοπιμότητας. Εξάλλου, με τις προαναφερόμενες διατάξεις γίνεται έντονη υπόμνηση ταχείας διεκπεραίωσης του ελέγχου νομιμότητας, η δε τριακονθήμερη προθεσμία που τάσσεται για την ολοκλήρωση του δεν έχει αποκλειστικό, αλλά ενδεικτικό χαρακτήρα και ως εκ

τούτου η τυχόν υπέρβαση της δεν συνεπάγεται ακυρότητα της πράξης του Κλιμακίου (πρβλ. ΣτΕ 3385/1990, 1127/2000, βλ. πράξεις Ε' Κλ. Ελ. Συν. 81, 97, 101/2005, Ζ' Κλιμ. 158/2005,27,29, 31/2006 κ.ά.).

II. Η ελεγχόμενη διαδικασία διέπεται, ως εκ του αντικειμένου της, του φορέα διενέργειας της και του ύψους της προϋπολογισθείσας γι' αυτήν δαπάνης, από τις διατάξεις π.δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/EK της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της Ι6ης Νοεμβρίου 2005» (ΦΕΚ Α' 64), καθώς και από τις αναλογικά εφαρμοζόμενες διατάξεις του π.δ. 394/1996 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (ΦΕΚ Α' 266), κατά το μέρος που αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, αλλά και από τις ειδικότερες διατάξεις της IB/6071/26.8.1998 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μεταφορά Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ Β' 932), όπως συμπληρώθηκε με τις ΚΥΑ ΙΒ/281/2.2.2000 (ΦΕΚ Β' 82) και 35782/ΙΒ/2005 (ΦΕΚ Β' 510).

III. Στην προκείμενη περίπτωση, απo τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον υποβληθέντα φάκελο, το Κλιμάκιο διαπιστώνει τα εξής: Με την 50/6-7-2007 διακήρυξη της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών, κατόπιν της 16/2007 απόφασης της Νομαρχιακής Επιτροπής «Ανάπτυξης και Αξιοποίησης

Ανθρωπίνων Πόρων» της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών,

προκηρύχθηκε ανοικτός διεθνής διαγωνισμός με κριτήριο αξιολόγησης τη

χαμηλότερη τιμή για τη μεταφορά των μαθητών πρωτοβάθμιας και

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού Σερρών, διδακτικού έτους 2007-

2008. Περαιτέρω, με την ως άνω προκήρυξη, η οποία εκδόθηκε αρμοδίως

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 περ. 11 του π. δ. 161/2000

«Μεταβίβαση στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις αρμοδιοτήτων, τοπικού

ενδιαφέροντος, που αφορούν την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια

εκπαίδευση» (ΦΕΚ Α' 145) και 2 του ν. 3274/2004 «Οργάνωση και

λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου

βαθμού» (ΦΕΚ Λ' 195), ορίστηκε ως ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού η 5-

9-2007. Περίληψη αυτής, έχουσα το νόμιμο περιεχόμενο, απεστάλη στην

Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων τις Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 13-7-2007 και

στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της

Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 353/13-7-2007) και δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες

«ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ και ΠΛΗΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ» «ΕΞΠΡΕΣ» και «ΠΡΟΟΔΟΣ» στις 11-7-2007. Στον διαγωνισμό που διενεργήθηκε στις 5-9-2007 υπέβαλε

προσφορά μόνο η Κοινοπραξία «...............................». Η Επιτροπή, η

οποία είχε συγκροτηθεί με την 41/117/2006 απόφαση της Νομαρχιακής

Επιτροπής Σερρών, με το από 6-9-2007 πρακτικό της, αφού ήλεγξε τα

δικαιολογητικά και διαπίστωσε ότι όλα ήταν νόμιμα, σύμφωνα με τους όρους

της διακήρυξης, άνοιξε την τεχνική προσφορά που και αυτή βρέθηκε να είναι

νόμιμη σύμφωνα με την προκήρυξη. Στη συνέχεια, προέβη στο άνοιγμα και της οικονομικής προσφοράς, στην οποία αναγραφόταν ως ημερήσια αποζημίωση σε επίπεδο Νομού στα πλαίσια που προβλέπει η διακήρυξη (προβλεπόμενο ποσό 22.964,08 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). Ακολούθως, η Επιτροπή αποδέχθηκε την προσφορά της ως άνω κοινοπραξίας και πρότεινε την κατακύρωση του διαγωνισμού στην ην λόγω κοινοπραξία, Τελικά, η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Ανθρωπίνων Πόρων με την 70/2007 απόφαση της κατακύρωσε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και ανέθεσε στην Κοινοπραξία «...................................................................» το σύνολο των διαδρομών στο Νομό με ημερήσια αποζημίωση 22.964,08 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

IV. Κατ' ακολουθίαν των προεκτεθέντων και δοθέντος ότι δεν διαπιστώθηκαν ουσιώδεις νομικές πλημμέλειες στην ελεγχόμενη διαδικασία ως προς την εφαρμογή, από την αναθέτουσα αρχή, της νομοθεσίας που διέπει την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών, το Κλιμάκιο κρίνει ότι δεν συντρέχει νόμιμος λόγος που να κωλύει την υπογραφή του ελεγχόμενου σχεδίου συμβάσεως.

Για τους λόγους αυτούς

Δεν κωλύεται η υπογραφή του ελεγχόμενου σχεδίου συμβάσεως μεταξύ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών και της Κοινοπραξίας «.....................................................» για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης νομού Σερρών διδακτικού έτους 2007-2008

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα 6-11-2007

Αριθ. πρωτ. : 2/63200/0026

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚ,ΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ : 26H ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΤΜΉΜΑ Α

Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 37

Tax. Κώδ. : 101 65 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Γιώργος Κολίτσας

Τηλέφωνο : 210 33 38 947

FAX : 210 33 38 958

ΠΡΟΣ: ΥΔΕ στο νομό Έβρου Άγιου Δημητρίου 2

68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτημα

ΣΧΕΤ.: Το με αρ. πρ. 5639/10-10-2007 έγγραφο σας

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου και στα ερωτήματα που θέτετε αναφορικά με την ερμηνεία διατάξεων της ΥΑ ΙΒ/6071 (ΦΕΚ Β 932 /31.8.1998), επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

α) Στην παρ.9 του άρθρου 1 της ανωτέρω ΥΑ ορίζονται οι μαθηματικοί τύποι για τον υπολογισμό της μέγιστης αποζημίωσης του κλειστού έμφορτου δρομολογίου για τη μετάβαση και επιστροφή των μαθητών με μισθωμένα λεωφορεία ΔΧ και ΕΔΧ (ταξί).

β) Από το συνδυασμό των διατάξεων των παρ. 2,3 του άρθρου 2 της Υ.Α προκύπτει ότι το δικαίωμα υπέρβασης -του ποσού των 499€- σε ιδιαίτερα εξαιρετικές περιπτώσεις και με ευθύνη του οικείου Νομάρχη αναφέρεται στο συνολικό κόστος μεταφοράς ανά μαθητή για όλο το σχολικό έτος.

γ) Κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας ο ΦΠΑ δεν περιλαμβάνεται στο ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή των τύπων της παρ.9 του άρθρου 1 της ΥΑ ΙΒ/6071.

δ) Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 της ίδιας ΥΑ, το ποσό των 42€ αντιστοιχεί στους μεταφερόμενους μαθητές με ευθύνη εκείνων που έχουν τη γονική μέριμνα των μαθητών ή των νόμιμων επιτρόπων τους που αναλαμβάνουν και τα έξοδα μεταφοράς και δεν πρέπει να συγχέεται με το ποσό των 499€ που αναφέρεται στο συνολικό κόστος μεταφοράς ανά μαθητή, για όλο το σχολικό έτος σε κάθε διαδρομή.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΤΟΥΣΚΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1)Δ26 (3)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα 6-11-2007

Αριθ. πρωτ. : 2/63200/0026

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚ,ΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ : 26H ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΤΜΉΜΑ Α

Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 37

Tax. Κώδ. : 101 65 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Γιώργος Κολίτσας

Τηλέφωνο : 210 33 38 947

FAX : 210 33 38 958

ΠΡΟΣ: ΥΔΕ στο νομό Έβρου Άγιου Δημητρίου 2

68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτημα

ΣΧΕΤ.: Το με αρ. πρ. 5639/10-10-2007 έγγραφο σας

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου και στα ερωτήματα που θέτετε αναφορικά με την ερμηνεία διατάξεων της ΥΑ ΙΒ/6071 (ΦΕΚ Β 932 /31.8.1998), επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

α) Στην παρ.9 του άρθρου 1 της ανωτέρω ΥΑ ορίζονται οι μαθηματικοί τύποι για τον υπολογισμό της μέγιστης αποζημίωσης του κλειστού έμφορτου δρομολογίου για τη μετάβαση και επιστροφή των μαθητών με μισθωμένα λεωφορεία ΔΧ και ΕΔΧ (ταξί).

β) Από το συνδυασμό των διατάξεων των παρ. 2,3 του άρθρου 2 της Υ.Α προκύπτει ότι το δικαίωμα υπέρβασης -του ποσού των 499€- σε ιδιαίτερα εξαιρετικές περιπτώσεις και με ευθύνη του οικείου Νομάρχη αναφέρεται στο συνολικό κόστος μεταφοράς ανά μαθητή για όλο το σχολικό έτος.

γ) Κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας ο ΦΠΑ δεν περιλαμβάνεται στο ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή των τύπων της παρ.9 του άρθρου 1 της ΥΑ ΙΒ/6071.

δ) Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 της ίδιας ΥΑ, το ποσό των 42€ αντιστοιχεί στους μεταφερόμενους μαθητές με ευθύνη εκείνων που έχουν τη γονική μέριμνα των μαθητών ή των νόμιμων επιτρόπων τους που αναλαμβάνουν και τα έξοδα μεταφοράς και δεν πρέπει να συγχέεται με το ποσό των 499€ που αναφέρεται στο συνολικό κόστος μεταφοράς ανά μαθητή, για όλο το σχολικό έτος σε κάθε διαδρομή.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΤΟΥΣΚΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1)Δ26 (3)

ΦΕΚ B 66/21.1.2009

Αριθμ. 70330/4844/08

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1485/66/04 υπουργικής απόφασης «Περί εφοδιασμού με ζώνες ασφαλείας των σχολικών λεωφορείων».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. της παραγράφου 17 του άρθρου 81 του Κ.Ο.Κ., που κυρώθηκε με το ν.2696/1999 (Α' 57) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως ισχύει σήμερα.

β. του π.δ. 502/1983 (Α΄189) «Συμμόρφωση της νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 74/408/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 22ας Ιουλίου 1974 «περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών-μελών, των αναφερομένων στην εσωτερική διαρρύθμιση των οχημάτων με κινητήρα (αντοχή των καθισμάτων και της αγκυρώσεώς τους)», όπως ισχύει σήμερα.

γ. του π.δ. 503/1983 (Α' 190) «Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 77/541/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 28ης Ιουνίου 1977 «περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών-μελών, των αναφερομένων στις ζώνες ασφαλείας και στα συστήματα συγκρατήσεως των οχημάτων με κινητήρα»», όπως ισχύει σήμερα.

δ. του π.δ. 530/1983 (Α' 204) «Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 76/115/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 18ης Δεκεμβρίου 1975 «περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών-μελών, των αναφερομένων στις αγκυρώσεις των ζωνών ασφαλείας των οχημάτων με κινητήρα», όπως ισχύει σήμερα.

2. Την υπ' αριθμ. 1485/66/04 (Β' 1465/2004) υπουργική απόφαση «περί εφοδιασμού με ζώνες ασφαλείας των σχολικών λεωφορείων», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 34840/2589/2005 (Β' 822), 62144/4549/2005 (Β' 1743), 18502/1153/06 (Β' 442) και οικ. 71287/5053/2006 (Β' 34/2007) και 2441/203/08(Β129).

3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Τροποποιούμε το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της υπ' αριθμ. 1485/66/2004 (Β' 1465/22.9.04) απόφασης, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις από τις υπ' αριθμ. 62144/4549/05 (Β' 1743/13.12.2005), οικ. 18502/1153/06 (Β' 442/11.4.2006), 71287/5053/2006 (Β' 34/22.1.2007) και 2441/203/2008 (Β΄129), της υπ' αριθμ. Πρωτ. 1485/66/2004 υπουργικής απόφασης «Περί εφοδιασμού με ζώνες ασφαλείας των σχολικών λεωφορείων »αποφάσεις, ως εξής:

«Μετά την 31.12.2009 δεν χορηγείται έγκριση τύπου σε σχολικά λεωφορεία μεταφοράς νηπίων και μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αν δεν πληρούνται οι απαιτήσεις αυτής της παραγράφου»

2. Τροποποιούμε επίσης την παράγραφο 2 του άρθρου 1 της 1485/66/2004, όπως ισχύει, ως εξής:

«2. Μετά την 31.12.2009 απαγορεύεται η ταξινόμηση καινούργιων σχολικών λεωφορείων μεταφοράς νηπίων, μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εφόσον δεν είναι εφοδιασμένα με καθίσματα και ζώνες ασφαλείας-συστήματα συγκράτησης σε κάθε θέση μεταφερόμενου επιβάτη συμπεριλαμβανομένων του συνοδηγού και του οδηγού σύμφωνα με τις απαιτήσεις της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου.»

3. Τροποποιούμε την πρώτη περίοδο της 3 παραγράφου του άρθρου 1 της 1485/66/2004, όπως ισχύει, ως εξής:

«3. Μετά την 31.12.2009 επιτρέπεται η πρώτη ταξινόμηση μεταχειρισμένων και η μεταβίβαση κυκλοφορούντων λεωφορείων μεταφοράς νηπίων, μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ως σχολικά λεωφορεία ανεξάρτητα των μεταφερομένων νηπίων ή μαθητών μόνο εφόσον:»

Άρθρο 2

1. Από την ισχύ της παρούσας καταργείται κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει το ίδιο θέμα.

2. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ