Πίνακας Δρομολογίων
ΔΡΟΜΟΛ.1
         
Ημερομην. ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ   Διαδρομή 
Κωδ.Eπιβάτ Πτήση  Διευκρινήσεις
04/04/2017  14:35 ΚΟΜ/KΩΝ.ΠΟΛΗ   69***768 Α3  ΕΡΧΟΝΤΑΙ
04/04/2017  20:10 ΑΕΡ.ΑΛ/ΚΟΜ   69***566 Α3  ΕΡΧΟΝΤΑΙ
    
      
 
           
ΔΡΟΜΟΛ.2
         
Ημερομην. ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  Διαδρομή 
Κωδ.Eπιβάτ Πτήση  Διευκρινήσεις
05/05/2017  14:35 ΑΕΡ.AΛ/ΚΟΜ   69***343 ΟΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ
04/05/2017  20:10 ΑΕΡ.ΑΛ/ΚΟΜ   69*** ΟΑ  
           
           
ΔΡΟΜΟΛ.3
         
Ημερομην. ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  Διαδρομή
Κωδ.Eπιβάτ Πτήση  Διευκρινήσεις
06/05/2017  14:35 ΑΕΡ.ΑΛ/ΚΟΜ    69**000 ΟΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ
06/05/2017  14:35 ΚΟΜ/ΑΕΡ.ΑΛ    69***... ΟΑ  
           
           
ΔΡΟΜΟΛ.4
         
Ημερομην. ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  Διαδρομή 
Κωδ.Eπιβάτ Πτήση  Διευκρινήσεις
15/04/2017  20:10 ΚΟΜ/ΑΕΡ.ΑΛ    69**566 Α3 ΦΕΥΓΟΥΝ
17/04/2017  14:35 ΑΕΡ.ΑΛ/ΚΟΜ    69***... Α3