ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2015

 •   Πτώση Σημαίας 1,29 ευρώ
 •   Τιμολόγιο 1 0,74 ευρώ
 •   Τιμολόγιο 2 1,29 ευρώ
 •   Χρονοχρέωση ανά ώρα 11,81 ευρώ
 •   Απλή κλήση ή ραντεβού 0,00 εως 6,15 ευρώ
 •   Από & Προς αεροδρόμιο Αθήνας 4,18 ευρώ
 •   Από & προς αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης 3,44 ευρώ
 •   Από & προς αεροδρόμια Περιφέρειας 2,83 ευρώ
 •   Από Λιμάνια Σ.Σ. Σταθμοί Λεωφορείων 1,17 ευρώ
 •   Νυχτερινό τιμολόγιο 1,29 ευρώ
 •   Για κάθε αποσκευή άνω των 10kg 0,43 ευρώ
 •   Ελάχιστη αποζημίωση Αθήνα-Θεσσαλονίκη 3,44 ευρώ

·  Ελάχιστη αποζημίωση Περιφέρεια 3,69 ευρώ