ΤΑΞΙ ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ.

ΝΟΜΟΣ 1667/86 ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ