ΤΑΞΙ ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

 

    ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΠΡΟΣ

 

ΝΟΜΑΡΧΕΙΑ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

& ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Στις ____________καταγγέλλω τον _____________________________ ___________________ υπ' αριθμό αυτοκινήτου ________________________ διότι__________________________________________ _______________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ενημερώθηκε το Σωματείου Ταξί Κομοτηνής _________________________ ______________________________________________________________________

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΩΝ ____________________

ΤΗΛΕΦΩΝΟ _______________________

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ _______________________

ΠΟΛΗ _____________________________

ΤΑΧ. ΚΩΔ. _________________________

ΚΟΜΟΤΗΝΗ _______________ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΩΝ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

 

 

 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

 

Στις _____________ καταγγέλλω τον_______________________________________ υπ' αριθμό αυτοκινήτου ________________________ διότι ____________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΩΝ_______________________________

ΑΡ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ _____________________________

ΑΡ. ΑΥΤΟΚ/ΤΟΥ ______________________________

_______________________________

ΚΟΜΟΤΗΝΗ ________________

ΥΠΟΓΡΑΦΗ